Drukāt

Es esmu Latvija - simtgades norises Carnikavas novadā

2018.gads ieies Latvijas un pasaules vēsturē ar zīmīgu notikumu, atceres brīžu, pasākumu un jaunu, radošu projektu virkni, atzīmējot Latvijas valsts pastāvēšanas simto gadskārtu. Arī Carnikavas tautas nams "Ozolaine" sadarbībā ar Carnikavas novada domi, iestādēm, biedrībām un Latvijas Simtgades biroju 2018.gadā līdztekus jau tradicionāliem novada svētkiem plāno īstenot pasākumus un projektus Latvijas valsts simtgades zīmē.
LV 100 vaks avizei lapai2017.gada 18.novembrī Carnikavā atklājām akciju "No sirds uz sirdi", kuras ietvaros tika izdotas 5 veidu pastkartes, kuras ikvienam iedzīvotājam ir iespēja nosūtīt tautiešiem ārzemēs ar aicinājumu Latvijas simtgadi svinēt kopā Latvijā. Atklātnes pieejamas Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Carnikavas bibliotēkā un Carnikavas tautas namā "Ozolaine".
 
2018.gadā sadarbībā ar projektu "Kinopunkts" Carnikavas tautas namā "Ozolaine" plānots demonstrēt visas jaunākās latviešu režisoru filmas projekta "Latvijas filmas Latvijas simtgadei" ietvaros. Pērn jau demonstrējām Vara Braslas filmu "Vectēvs, kas bīstamāks par datoru", savukārt šī gada 5.janvārī - Askolda Saulīša dokumentālo filmu "Astoņas zvaigznes". Kopumā projekta ietvaros paredzēts demonstrēt 16 filmas.
 
Jau kopš 2016.gada Carnikavas tautas nams "Ozolaine" piedāvā iedzīvotājiem izstāžu ciklu triloģiju. 2016.gadā īstenojām ciklu "Latvijas matērija", 2017.gadā – "Latvijas gars", kur kopā ar māksliniekiem un dažādu radošo profesiju pārstāvjiem varējām piedzīvot un atklāt materiālo un garīgo latviešu pasaules izjūtu, savukārt 2018.gadā aicinām ļauties sapņiem par nākotnes Latviju un nākotnes latviešiem. 2018.gada 20. janvārī cikls "Latvijas sapņi" iesāksies ar izstādi "Latviešu sapnis", kas ir mākslinieces Agneses Bules 1999. gadā aizsāktais mākslas un sociālais projekts. Tas ir mākslinieka domu un mākslas iespēju klejojums latviešu mītu, vēstures, poētikas, kā arī identitātes pasaulē. Latviešu sapnis ar labsirdīga humora izjūtu aplūko latviešu tautas izcelšanās, attīstības, esamības un ikdienas eksistences tēmas. Latviešu pasaules robežas ir radoši paplašinātas. To nodrošina sapnis, kura formā un ietvarā latviskā pasaule, kā arī latvieša tēls atrod savu jauno veidolu. Ar sapņa brīvības palīdzību māksliniece vienlaikus skatās pagātnē, tagadnē un nākotnē.
 
Turpmākās izstādēs gada griezumā aicināsim iedzīvotājus un novada viesus lūkoties mūsu nākotnē caur sapņu prizmu – izsapņot to, kādu vēlamies redzēt mūsu valsts nākotni un mūs pašus nākotnes Latvijā.
 
2018.gada 4.maijā aicinām visus novada iedzīvotājus piedalīties Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienas svētkos, kad turpināsim pērn iesākto Baltā galdauta svētku tradīciju, pirmo reizi klājot galdā novadnieku un novada viesu kopīgi austo Carnikavas novada Balto galdautu. Līdz 2018.gada aprīļa beigām vēl ir iespēja piedalīties Baltā galdauta aušanā Carnikavas tautas namā "Ozolaine". Baltā galdauta svētkus svinēsim Carnikavas Svētku laukumā, kur pērn akcijas "Apskauj Latviju" ietvaros iestādījām vienu no simtgades ozoliem. Kopskaitā simts ozoli tagad aptver visu Latvijas robežu. Svētku dalībniekus un apmeklētājus 4.maijā aicināsim ierasties tautas tērpos.
 
2018. gadā turpināsim Mākslas dienu tradīciju, īstenojot akciju "Piejūras sapņi", kurā aicināsim iesaistīties gan novada māksliniekus, gan arī novada iestādes un iedzīvotājus, kopīgi veidojot mākslas performances.
 
2017.gada 18.novembrī Krimuldā aizsācies festivāls "Latvijas goda aplis", kas ir aicinājums svinēt mūsu valsts simtgadi gada garumā katru nedēļas nogali citā novadā. Īstenojot festivāla trīs pamatprincipus - ciemošanās, godināšana, svinēšana, 53 nedēļas nogalēs vairāk nekā 50 Latvijas novados ciemos aicinās novadu goda saimnieki, lai īpašā pasākumu un notikumu programmā atklātu un iepazītu novadu kultūrvēsturi, vēsturiskās un mūsdienu personības, dabu un sasniegumus. Carnikavas novadā festivāla ietvaros 10.jūnijā organizēsim Carnikavas novadnieku dižkoncertu "Mēs simtgadei", kurā aicināsim piedalīties Carnikavas novadā dzīvojošus mūziķus, aktierus, māksliniekus un amatiermākslas kolektīvus. Dižkoncerta gaitā Carnikavā ieskandināsim XXVI Latviešu vispārējos Dziesmu un XVI Deju svētkus, kuros Carnikavas novadu Rīgā pārstāvēs 8 amatiermākslas kolektīvi vairāk kā 200 dalībnieku sastāvā.
 
Pērn 21.jūnijā ar fonda "1836" iniciatīvu "Izgaismo Latviju" Carnikavas Novadpētniecības centrā iededzām Saulgriežu ugunskuru, iezīmējot vienu no 1836 km garā tūrisma ceļa posmiem, pa kuru apiet, aplidot un apmīļot mūsu Tēvu zemi. Savukārt 2017.gada 3.septembrī, kad notika fonda "1836" rīkotais gājiens posmā Dunte-Carnikava, gājiena noslēgumā Carnikavas Novadpētniecības teritorijā tika ierakts ceļa stabs, kas turpmāk informēs ceļiniekus par to, ka cauri Carnikavas novadam vijas tūrisma ceļa posms "Piejūras ceļš". Arī 2018.gada 21.jūnijā fonds "1836" aicina izgaismot Latviju, iededzot Saulgriežu ugunskurus visapkārt Latvijas robežai, vienoties dziesmās un veidojot garīgo Latvijas robežas sardzi.
23.jūnijā Carnikavas teātra studija "Nagla" aicina svinēt Līgo svētkus Carnikavas Gaujmalā ar Rūdolfa Blaumaņa lugas "Trīnes grēki" brīvdabas iestudējumu. Līgo vakarā norisināsies arī tradicionālās Līgo zaļumballes Carnikavā un Kalngalē.
 
14.jūlijā Carnikavā svinēsim tradicionālos Zvejnieku svētkus, savukārt 25.augustā – jau 17. Nēģu svētkus!
 
21.jūlijā Kalngalē biedrības "Kalngalieši" organizētais pasākums "Kaimiņu dienas" svinēs 10.jubileju, īstenojot jaunu projektu pašiem mazākajiem kalngaliešiem – konkursu "Mini mis un misters Kalngale". Savukārt Latvijas valsts simtgades zīmē biedrība "Kalngalieši" plāno atklāt grāmatu par Kalngales vēsturi.
 
11.augustā, tieši 100 dienas pirms Latvijas valsts simtās dzimšanas dienas, visā Latvijā notiks Simtgades zaļumballes lauku kapelu, orķestru muzikantu, ziņģētāju vai tautas mūzikas ansambļu pavadībā. Arī Carnikavas novadā rībināsim pļavas Simtgades Zaļumballē!
 
11.novembrī plānots tradicionālais Lāčplēša dienas lāpu gājiens uz Carnikavas Svētku laukumu, kur tiks atklāta Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas stēla.
 
Šogad Carnikavas novada dome plāno atklāt grāmatu par Carnikavas vēsturi no 1945.gada līdz mūsdienām, kā arī izdot trešo izdevumu Ulda Siliņa grāmatai "Mēs esam carnikavieši".
16. un 17.novembrī Carnikavas tautas nams "Ozolaine" aicina iedzīvotājus uz koncertuzvedumu "Dziesma. Brīvība. Latvija", kurā tiks izpildītas latviešu patriotiskās rokdziesmas un atmodas laika dziesmas kora, solistu, instrumentālās grupas, dejotāju un aktieru izpildījumā, izstāstot Latvijas valsts brīvības stāstu.
 
Vēlam visiem novadniekiem 2018.gadā patiesi izjust Latvijas valsts simtgades devīzi "Es esmu Latvija" un iesaistīties svētku norisēs, lai kopīgi sajustu un piedzīvotu mūsu Latviju.
 
A.Vorobeja