Drukāt

Pieskāriens zemes matērijai

.

zemes mals14. maijā Carnikavas tautas namā “Ozolaine” ir atklāta izstāde "Zemes māls", kas ļauj ielūkoties tēlnieku un keramiķu māla sajūtu meklējumos, un radošo darbnīcu dienā iepazīt mālu kā vienu no senākajām Latvijas matērijām.
ATTĒLU ATSKATS
Māls ir ceturtā izstāžu cikla “Latvijas matērija” tēma, kas vistiešāk ļauj mums sajust zemes tuvumu, saikni ar savas zemes un tautas pagātni, saknēm un pasaules izcelšanās pirmsākumiem, tāpēc radošo darbnīcu diena iesākās ar Pasaules izcelšanās mītu, kas perkusiju meistara un grupas “Pērkoņvīri” dalībnieka Arta Gulbja vadībā izskanēja māla skaņās. Keramiķe un vēstures muzeja speciāliste Baiba Dumpe iepazīstināja ar podniecības attīstību Latvijas teritorijā kopš senā akmens laikmeta līdz vēlajam dzelzs laikmetam. Līdztekus darbojās arī vairākas darbnīcas, kas piedāvāja ar mālu gleznot (vadītāja Gunta Darbvare no Ropažu mākslas skolas), mālu virpot keramiķa Leontīna Cīruļa vadībā un veidot māla traukus Baltā galdauta svētkiem Pērkoņu saimes ierosināti, zīmēt ar smiltīm un izbaudīt māla dziedniecisko spēku.
Izstāde būs apskatāma Carnikavas tautas namā "Ozolaine" vēl līdz pat 30. jūnijam. Virpotos un apgleznotos traukus varēs saņemt apdedzinātus Zvejniekssvētku laikā vai sākot ar jūnija beigām tautas namā. Bet traukus baltā galdauta svētkiem turpināsim gatavot Zvejniekssvētkos 9. jūlijā, lai Nēģu svētkos 20. augustā tos kopīgi apdedzinātu Gaujmalā novietotajā ceplī.
Paldies visiem darbnīcu vadītājiem un izstādes darbu autoriem par jaunu pieredzi un neaizmirstamu ceļojumu māla pasaulē! Andai Poikānei, Kristīnei Lazdiņai, Jūlijai Podziņai, Diānai Vernerai un Mārtiņam Pērkonam par piedāvātajiem darbiem izstādei. Baibai un Eināram Dumpjiem, Artim Gulbim, Ingai un Mārtiņam Pērkoniem, Leontīnam Cīrulim, Guntai Darbvarei un Ziedonim Kārkliņam par izzinošo darbnīcu vadīšanu! Un Smilšu kino par uzticēto zīmēšanas galdu.