Drukāt

Eiropas senie vasaras saulgrieži

Lietuva 1No 16. līdz 20. jūnijam Carnikavā satiksies jaunieši no četrām Eiropas valstīm, lai savstarpēji dalītos kultūras pieredzē un veidotu Vasaras saulgriežu svētkus. Ar šo projektu jaunieši vēlas atklāt dažādo kultūru kopīgās un atšķirīgās iezīmes, kā arī meklēt ceļus, kā seno tradīciju padarīt saprotamu un aktuālu jauniešiem mūsdienās.
Projekta īstenošanai apvienojušies Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Bulgārijas jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Apmainoties ar informāciju, piedaloties dažādās meistarklasēs, pētot vēstures liecības un salīdzinot kultūras mantojumu, jaunieši izvērtē kopīgās un atšķirīgās iezīmes kultūrās, bet noslēgumā rīko Vasaras saulgriežu svinības Carnikavas Novadpētniecības centrā. Saistība ar dabas ritu, saules ceļa vērošana un lielo likumsakarību meklējumi gada ritējumā ir raksturīgi daudzām Eiropas un pasaules tautām. Saulgriežu rituāli Eiropā to dziļākajā būtībā ir ļoti līdzīgi un, iepazīstot senās kultūras, var rast savstarpēju izpratni un kopības sajūtu starp tautām. Pateicoties šim projektam, jaunieši arī iegūst saikni ar vecākajām paaudzēm, pārmantojot senās tradīcijas, kā arī veido tiltu ar jaunu tradīcijas un vērtību izpratni.

Projekta noslēgumā jaunieši veido Vasaras saulgriežu svētkus Carnikavas Novadpētniecības centrā. Apkopojot iegūto informāciju un video materiālus, tiks radīts video ceļvedis par to, kā un kāpēc ir svinami senie Saulgrieži.

Projekta laikā ir paredzēts veidot vairākas atvērtās darbnīcas. 16. jūnijā 10:00 Aina un Gvido Tobji vadīs darbnīcu „Zeme, ūdens, uguns un gaiss saulgriežu rituālos”, bet 11:00 Līga Reitere iepazīstinās ar Jāņa zāļu nozīmi. 16. jūnijā 20.00 visi ir aicināti uz danču vakaru, bet 17. jūnijā plkst. 20.00 – uz kopīgu sadziedāšanos Carnikavas Novadpētniecības centrā (precizējiet informāciju: kultūra.carnikava.lv).

19. jūnijā, jau sākot no plkst. 18.00, esat aicināti Carnikavas Novadpētniecības centrā izdzīvot senās Eiropas Vasaras saulgriežus! Kopīgi gatavosimies svētkiem, veidojot pūdeli (ar darvu pildīts trauks, kas piestiprināts kārts galā un tiek aizdedzināts – aut.) un ugunsratu. Līdz pat rīta gaismai svinēsim svētkus, iepazīstot seno tautu tradīcijas un sagaidot sauli jūras krastā.

Projektu organizē Carnikavas novada dome sadarbībā ar tautas namu „Ozolaine”, Carnikavas Tūrisma informācijas centru un vietējiem jauniešiem programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros. Projekta partneri ir trīs nevalstiskās organizācijas ar pieredzi dažādās sfērās – Bulgārijas NVO „Open space foundation”, kas darbojas Eiropas jauniešu projektu īstenošanā, lai veicināt dialogu un sadarbību starp kultūrām caur daudzveidīgām mākslas un komunikācijas izpausmēm. Lietuvu šajā projektā pārstāv „Lietuvos Jaunimo Ramuva” – lielākā nevalstiskā organizācija, kas popularizē etnisko kultūru un rūpējas par kultūras mantojuma saglabāšanu savā zemē, bet Igauniju – organizācija „Eventburg” no Narvas, kas ir Carnikavas sadraudzības pilsēta, organizācija ir saistīti ar dažādu kultūras, tūrisma un sabiedriskās aktivitātes projektu veidošanu vietējā un starptautiskā mērogā.