Drukāt

Dzejas dienas Carnikavas bibliotēkā

Carnikavas bibliotēka aicina paildzināt dzejas dienas sajūtas 4. oktobrī plkst. 17:30 tiekoties ar dzejnieci Rasmu Urtāni un vijolnieku Reini Galenieku.
 
Kastanu sniegs lapaiKā mirkli uzzīmēt?
Kā mirkli izteikt dzejā?
Tas ir tik skaists un reizē arī īss.
Kā spāres lidojums,
Kā steiga dāmu dejā
Tas uzplaiksnī un tūlīt klāt jau cits.

Citāts no dzejnieces Rasmas Urtānes dzejoļa «Mirklis»

Rasma Urtāne dzimusi 1956. gada 26. oktobrī Ludzas rajona Mežvidu ciema Annasmuižā. Mācījusies Mežvidu astoņgadīgu skolā, Kārsavas un Taurupes vidusskolā. Pēc Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas fakultātes beigšanas ir strādājusi "Latvijas keramikas" Rēzeknes cehā par laboratorijas vadītāju, vēlāk – Valsts Farmācijas inspekcijā un Rēzeknes slimnīcas aptiekā.

Pēc LU Ekonomikas un vadības fakultātes maģistrantūras beigšanas (1999) tika uzsākts lektores darbs Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavā, kur dzejniece šobrīd arī dzīvo.

Rasma Urtāne ir Jelgavas latviešu biedrības dzejas kluba "Pieskāriens" vadītajā. Pēc viņas iniciatīvas iznāk ikgadējais dzejas almanahs "Zemgales vācelīte". Viņa ir arī izveides iniciatore latgaliešu biedrībai Ozolnieku novadā (4 km no Jelgavas).

Pirmie dzejoļi tika sarakstīti skolas gados. Viņas dzeja izskan arī muzikālos skaņdarbos. Cēsu ansamblis "Muiža" izpildīja dziesmu ar Rasmas Urtānes vārdiem "Kad man tevis nebūs", kas 2007. gada šlāgeraptaujā kļuva par laureāti.

Sarakstītie dzejoļu krājumi - "Kā smaržo zeme..." (1998), "Pērkones ziedā" (2006), "Kastaņu sniegs" (2011), "Bērnības smarža" (2015). Sākot ar 2002. gadu, Rasma Urtāne publicē savus darbus dzejas almanahā "Rēzekne.

Uz tikšanos pasākumā!