Drukāt

Baltie galdauti un ozolu stādīšana 4. maija svētkos Carnikavas novadā

Šogad Latvijas Neatkarības deklarācijas parakstīšanas gadadienā 4. maijā tiks oficiāli atklāti Latvijas valsts simtgades pasākumi, klājot baltus galdautus un stādot apkārt Latvijas robežai spēka ozolus.

Latvijas Valsts simtgades birojs ir ierosinājis svinēt Baltā galdauta svētkus, savukārt Iekšlietu ministrija kopā ar Kultūras ministriju veido akciju "Apskauj Latviju", kuras laikā 2017.gada 4.maijā pie Latvijas robežas esošo 45 pašvaldību teritorijās stādīs ozolus, kam būs pievienota īpaša norāde, kas apliecinās, ka tas ir Latvijas simtgades ozols.
BaltsBrivs lapai5Akcijā satiksies cilvēku rokas un gara spēks, stādot simtgades ozolus, svinot mūsu brīvību un atklājot Latvijas valsts simtgadi. Akcija „Apskauj Latviju" vērsta uz Latvijas tautas vienotības un piederības sajūtas stiprināšanu, veicot simbolisku rīcību - izveidot garīguma sardzi, iestādot ozolus Latvijas robežpilsētās, pagastos vai pierobežas teritorijās.

"Lai ozoli apskauj un ieskauj Latviju. Lai tie stājas visapkārt kā sardzē.
Lai mēs ozolus iestādām tā, ka tie sakņojas ne tikai zemē, bet arī sirdīs.
Tad kā ozoli būs mūsu vīri. Tad ozolu staltumā augs mūsu dēli.
Tad pēc vēlreiz simt gadiem jau varēsim Jāņu vainagus vīt.
Lai līdzi ozoliem aug mūsu spēks. Lai līdzi ozoliem sakuplo mūsu dzimtas. Lai līdzi ozoliem Latvija tiecas augšup. Lai sargā Latviju mūsu mīlestības un uzticības spēks."

Māra Zālīte

Savukārt Baltā galdauta svētku mērķis ir iedibināt un stiprināt tradīciju 4. maijā cilvēkiem pulcēties pie viena galda ģimenes, draugu, kaimiņu vai citas kopienas lokā, apzināti svinot savas valsts esību un godinot tos, kuri palīdzējuši to radīt un nosargāt.

4. maijā
Baltā galdauta svētki un Simtgades ozolu stādīšana Carnikavas novadā

09.00
Ozola stādīšana Kalngalē – Putnu parkā, Cīruļu ielā 8
Piedalās:
Nacionālie Bruņoties spēki
Bērnu deju kolektīvs „Bitīte"
Senioru deju kolektīvs „Ziemeļblāzma"
Carnikavas novada pašvaldības vadība

10:00
Ozola stādīšana un svētbrīdis pie Carnikavas baznīcas Siguļos (Carnikavas vēsturiskajā centrā)
Piedalās:
Carnikavas evaņģēliski luteriskās draudze mācītāja Ivara Jēkabsona vadībā
Baltezera baznīcas koris "Zari"
Carnikavas novada pašvaldības vadība

12:00
Ozola stādīšana Carnikavas Svētku laukumā
Aicinām uz Neatkarības svētku vēlajām brokastīm "Balti un Brīvi", kur celsim galdā Carnikavas novada iedzīvotāju un viesu darinātos māla traukus, ieturēsim kopīgu maltīti, stāstīsim stāstus un klausīsimies mūziku, kā arī spēlēsim galda spēles. Pasākuma apmeklētāji aicināti kopīgajam svētku galdam sarūpēt nelielu cienastu un apģērbā rotāties ar kādu baltu akcentu.

Piedalās:
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Carnikavas novada pašvaldības vadība
Carnikavas bērnu deju kolektīvs "Dālderītis"
Grupa "Summer Knight Band"
Folkloras kopa "Cēlāji"