Drukāt

Izstādes "Stikla balss" atklāšana

.

 STIKLS 2016 lapai 1Carnikava ir uzsākusi gatavošanās ceļu Latvijas simtgadei, kā ietvaros tautas namā “Ozolaine” sākot ar 2016. gada janvāri tiek atklāts trīs gadu izstāžu cikls – triloģija: Latvijas matērija (2016), Latvijas gars (2017) un Latvijas sapņi (2018). 
9. janvārī tika atklāta izstāde "Stikla balss". Atklāšanas dienā norisinājās radošās darbnīcas, kurās varēja iepazīt dažādās stikla īpašības un izpausmes.
IZSTĀŽU CIKLS - TRILOĢIJA

Carnikava ir uzsākusi gatavošanās ceļu Latvijas simtgadei, kā ietvaros tautas namā “Ozolaine” sākot ar 2016. gada janvāri tiek atklāts trīs gadu izstāžu cikls – triloģija: Latvijas matērija (2016), Latvijas gars (2017) un Latvijas sapņi (2018).

Izstāžu cikla laikā ir iespēja iepazīt un pieskarties Latvijā radītām materiālām un nemateriālām vērtībām, kā arī kopīgi iezīmēt nākotnes vīzijas un sapņus.

Katra triloģijas daļa ir sadalīta astoņos posmos, veltot katru posmu savam materiālam vai tēmai. Katra tēma tiek atklāta ar radošo darbnīcu dienu, kuras laikā var praktiski darboties ar tēmas materiālu.

Pirmais cikla posms – Latvijas matērija ļauj neierastā veidā iepazīt materiālus, kas ir pieejami Latvijas dzīlēs, iegūstami, pārstrādājot tās izaudzētās vai radītās matērijas. Izstādes atklāšanu ievada radošā darbnīca un iepazīšanās ar materiālu.

Otrais cikla posms – Latvijas gars ieved nemateriālo vērtību pasaulē – mūzika, dzeja, literatūra, deja, simbolu koncepcijas. Izstāžu tematiskie loki tiek papildināti ar multimediāliem projektiem, koncertiem, dzejas lasījumiem.

Trešais, noslēdzošais posms – Latvijas sapņi ļauj skatītājiem kļūt par izstādes un kopējās nākotnes veidotājiem, meklē saskares punktus ar mūsdienu inovatīvajām tehnoloģijām, ļaujot ielūkoties tālāk par ierasto un zināmo. Izstāžu tematiskie loki tiek papildināti ar tehniskās jaunrades eksperimentiem, multimediāliem projektiem, izglītojošām akcijām, kopīgi radītām mākslas vērtībām un nākotnes vīzijām.
Visu trīs gadu laikā tautas nama radošais kolektīvs, mākslinieki un pieaicinātie darbnīcu vadītāji cer uz vietējo un apkārtējo novadu iedzīvotāju atsaucību un iesaisti radošajās darbnīcās, mākslas akcijās u.c. aktivitātēs.  Mēs kopīgi varam ieapzīt savas zemes glabāto materiālo un garīgo vērtību klāstu, varam izpaust savas ieceres, veidot saistošu un atraktīvu kultūras telpu Carnikavā, kas būs nenovērtējama dāvana gan Latvijai, gan pašiem sev simtgades svinībās.

LATVIJAS MATĒRIJA

Pirmā cikla posms – Latvijas matērija apskata 8 matērijas: Stikls, papīrs, āda, māls, koks, audums, akmens un metāls. Katram materiālam tiek veltīta 1 mākslinieka izstāde vai tematiska ekspozīcija.  Izstādi ievada  radošo darbnīcu diena, kas ļauj praktiski iepazīties ar materiālu un sniedz izpratni par tā iespējām, izcelsmi un attīstības vēsturi Latvijā, kā arī ļauj to izjust, saklausīt un iepazīt tā prakstiskās īpašības.

STIKLA DIENA

9.janvārī norisinājās pirmā cikla radošā darbnīcu diena, veltīta stiklam. Tika atklāta mākslinieces Kristīnas Sunepas-Celmiņas un Bārbalas Gulbes darbu izstāde, kā arī iepazinām stiklu kā materiālu, kas spēj būt gan plūstošs un mainīgs, gan rotaļīgs un skanīgs, gan arī šķietami ass, bet tomēr cauri visai stikla kontrastainajai dažādībai - materiāls, ar kuru var rast saistošu komunikāciju un veidot brīnišķīgus mākslas priekšmetus. Stikla dienas apmeklētāji varēja veidot paši savus “laimes akmentiņus” no stikla (vada Bārbala Gulbe), iepazīt dažādas stikla apstrādes tehnikas (darbnīcas vadīja Kristīna Sunepa-Celmiņa – mūsdienu stikla mozaīkas, Aija Klinsone – stikla gravēšana, Andrejs Virbulis – stikla pūšana) un iegūt pieredzi par citām stikla izpausmēm (ar stikla glāzēm spēlēja Linda Mangule), kā arī pārbaudīt sevi caur stikla spēku (staigāšana pa stiklu – Baiba Kļava-Vecvanaga).