Drukāt

Kopā ar draugiem no kaimiņvalstīm nosvinēts jau desmitais “Jādejo, lai būtu prieks!” pasākums

jadejo-lai-butu-prieks-82921"Arnikas" rīkotā sadanča "Jādejo, lai būtu prieks!" jubilejas reizē 1. februārī uz deju grīdas Carnikavas pamatskolā pulcējās šim pasākumam rekordlielu dejotāju skaitu – 400. Uz deju grīdas satikās 15 dažādu paaudžu kolektīvi no visām trim Baltijas valstīm.
 
Koncertā izdejotas 39 enerģiskas dejas, turklāt līksmo deju prieku papildināja kapelas "Minija" no Lietuvas "Jādejo, lai būtu prieks!" idejas autori ir mūsu pašu vidējās paaudzes deju kolektīvs "Arnika", kas ideju par draugu kolektīvu aicināšanu un kopā padejošanu un palīksmošanu loloja jau sen, vēl kolektīva iepriekšējās vadītājas Inetas Svilānes laikā. Pirmais koncerts "Jādejo, lai būtu prieks!" uz kuru "Arnika" uzaicināja draugus no citām Latvijas vietām notika 2009. gada 14. novembrī un, kā saka paši kolektīva dalībnieki, "laikā, kad naktis kļūst arvien aukstākas, garākas un dzimtene gatavojas svinēt savu dzimšanas dienu".
 
Deju kolektīva "Arnika" dalībnieki stāsta, ka pasākuma idejas rašanās laiks sakritis ar krīzes gadiem, un tas vienmēr licis atrast intersantas idejas, kā apsveikt citus kolektīvus un pateikties par draudzību, izmantojot pašu rīcībās esošos resursus. Tādēļ nereti tikuši dāvināti gan pašu gatavotie gardumi no personīgo pagrabu krājumiem, gan paštaisīti apsveikumi.
 
Krīzes laika dēļ koncertam gandrīz ticis piešķirts nosaukums "Par spīti grūtiem laikiem...", tomēr, kā atzīst dalībnieki, padomājuši, ka neviena krīze nav mūžīga, bet dejotprieks gan var ilgt bezgalīgi. Tāpēc virsroku guvis aicinājums – dejot ar prieku!
 
Carnikavas novads ir viens no retajiem, kurā darbojas četru dažādu paaudžu tautas deju kolektīvi, un tie visi bija sanākuši kopā, lai dalītos dejas priekā: bērnu deju kolektīvs "Dālderītis", jauniešu deju kolektīvs "Abi divi", vidējās paaudzes deju kolektīvs "Arnika" un senioru deju kolektīvs "Tacis", kā arī viesi: LU Tautas deju ansamblis "Dancis", JDK "Dancītis", VPDK "Dancītis" TDK "Čiekurs". No Bauskas viesojās: VPDK "Mēmele" un JDK "Mēmelīte", no Tukuma: VPDK "Vidums", no Jaunolaines: JDK "Kalējs", no Limbažiem – JDK "Jampadracis". Šogad pirmo gadu uzaicināti draugi arī no kaimiņvalstīm – DA "Tuurit–tuurit" no Igaunijas un DA "Minija" no Lietuvas.