Drukāt

Carnikavas novada iedzīvotāju tikšanās "Balto sarunu laiks"

Balto sarunu laiks 03 05 20163. maijā plkst. 17:00 Carnikavas Novadpētniecības centrā Carnikavas novada iedzīvotāju tikšanās 'Balto sarunu laiks"
Šobrīd Latvijā tiek iedibināta jauna tradīcija, kas aicina 4. maijā pulcēties pie balti klātiem galdiem, lai dzimtas un kopienas, kaimiņi, ciemu un pilsētu iedzīvotāji dalītos kopīgos atmiņu stāstos un pieredzē. Arī Carnikavas novads gatavojas Baltā galdauta svētkiem un aicina visiem kopīgi noaust svētku galdautu, kā arī pašiem darināt māla traukus cienastam.
Carnikavas novada dome ir iecerējusi sadarbībā ar TLMS „Auseklītis” novietot publiski pieejamā vietā stelles, kur katram Carnikavas novada iedzīvotājam būs iespēja ieaust savu daļu Carnikavas novada Baltajā galdautā, kā arī īpašā “Baltā galdauta grāmatā” ierakstīt vēlējumu Latvijai, kas pēc tam glabāsies Carnikavas Novadpētniecības centrā. Uzsākt galdauta aušanu iecerēts šī gada 18. novembrī, svinot Latvijas valsts 98. dzimšanas dienu.
Lai uz kopīgi austā galdauta varētu arī svētku cienastu ievietot pašu gatavotos traukos, jau šī gada 14. maijā izstādes „Zemes māls” atklāšanas dienā būs iespēja sākt no māla gatavot traukus Baltā galdauta svētkiem. 9. jūlijā Zvejnieksvētku laikā norisināsies lielā cienasta trauku gatavošanas darbnīca, bet Nēģu svētkos 20. augustā tiks dedzināts ceplis un trauki ieraudzīs dienas gaismu.
Plānots, ka jau 2017. gada 4. maijā pirmo reizi klāsim lielo, garo svinību galdu, nesīsim pašu gatavotus cienastus un daudzināsim savu novadu, novadnieku ieguldījumu, kā arī uzteiksim visus PAR, kas mums dod spēku un iedvesmu dzīvot skaisti Latvijā. Lai tikšanās pie Balti klātā galda top par Balto darbu un Balto sarunu laiku! Un sāksim gatavoties jau tagad, pieliekot savu roku Balto svētku tapšanā!
3. maijā Carnikavas novada domes Izglītības un Kultūras nodaļa aicina novada iedzīvotājus uz tikšanos Carnikavas Novadpētniecības centrā pie balti klāta galda, lai pārrunātu Latvijas valsts simtgades svinību ieceres, kas tālāk tiks publiskotas masu medijos un Latvijas valsts simtgades biroja svētku programmā. Radām svētkus kopā!