Drukāt

Tautas nams "Ozolaine"

.

tautas nams front

Par tautas nama "Ozolaine” pirmsākumu tiek uzskatīts 1933 .gada 28. oktobris, kad kādreizējā Ernsta fon Mengdena pārbūvētā muižas labības klēts tika iesvētīta par Carnikavas Labdarības biedrības namu. Kopš tā laika šī ēka vienmēr bijusi vieta, kur pulcēties aktīviem un sabiedriskiem novadniekiem.

Nama sienas pieskandinātas dziesmām, deju soļiem un citu mākslas novirzienu aktivitātēm, jo lielais un daudzveidīgais amatierkolektīvu skaits kā viena liela ģimene ik vakaru pulcējas  omulīgajās tautas nama telpās. Savukārt brīvdienās ciemos tiek gaidīts ikviens novada iedzīvotājs vai viesis, lai atpūstos un uzzinātu ko jaunu.

Šobrīd tautas namā darbojas kā bibliotēka, tā dažādi mākslinieciskie kolektīvi: teātra studija "Nagla”, mākslas studijas "Auseklītis” un "Triepiens”, kori "Undīne” un "Vēja balss”, vokālā grupa "Jūraszaķi”, deju kolektīvi "Dālderītis”, "Abi divi”, "Arnika”, "Tacis” un "Gaujmaliete”, kā arī folkloras kopa "Cēlāji”, improvizācijas teātris "PLIT" un vokāli instrumentālā grupa "Piloti”.

Tautas nama "Ozolaine” kolektīvs organizē visdažādākos pasākumus – Valsts un gadskārtu svētkus, koncertus, teātra izrādes, kino seansus, mākslas izstādes u.c. Vasaras sezonā tiek organizēti dažādi pasākumi Carnikavas muižas parkā un Carnikavas novadpētniecības centrā - Ģimenes diena, Bērnu un jauniešu deju festivāls, Ielīgošana, Zvejnieksvētki un lielākie novada svētki - Nēģu svētki.
Tieši Carnikavā par tradīciju izveidojusies arī latviešu Tautas dzejnieka Ojāra Vācieša ikgadējās literārās prēmijas pasniegšana kādam dzejoļu krājuma autoram, kas ik gadu notiek O. Vācieša dzimšanas dienā - 13.novembrī.

Par Carnikavas novada kultūras dzīves aktivitātēm iespējams iegūt informāciju arī Latvijas digitālajā kultūras kartē.
 
Saskaņā ar pašvaldības maksas pakalpojumu cenrādi, Tautas nama "Ozolaine" lielās zāles (193,6 kv. m) nomas maksa par vienu stundu ir 19,36 eiro (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli). Tautas nama mazās zāles (31,9 kv. m) nomas maksa par vienu stundu ir 7,59 eiro (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).